Logo

Hat Sonu Çözümleri


Dijital Sanayi uygulamalarının çoğalması ve  gelişmesiyle birlikte endüstriyel tesislerde ürün paketleme önemli bir yer bulmaktadır.Firmamız paketleme sistemleri ve sevkiyat işlemlerini de kapsayan Hat Sonu ( End Of Line) uygulamalarında çözümler sunmaktadır.